Gạch 2 lỗ TET - 152B
Loại sản phẩm: Sản phẩm gạch bê tông
Tên sản phẩm: Gạch 2 lỗ TET - 152B
Gạch 2 lỗ TET - 152B Kích thước: 400x150x200 mm
Thông tin sản phẩm:
Đối tác