GẠCH KHÔNG NUNG TRƯỜNG HẢI

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỞNG HẢI

Địa chỉ nhà máy: Lô CN7, cụm CN Kỳ Sơn, xã Ngọc Sơn - Tứ Kỳ - Hải Dương

Tel: 0320.3.624.236     Fax: 0320.3.624.237

Email: info@gachkhongnungtet.com.vn

Tin khác
Đối tác