Tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành

Tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành

(Xây dựng) - Trong những năm qua, việc đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành đã góp phần to lớn trong việc chống thất thoát lãng phí, điều chỉnh thanh toán, xuất toán, chi sai nguyên tắc ở các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi trọng điểm. Tiếp tục coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm tới, Thanh tra Bộ Xây dựng tập sẽ trung kiện toàn lực lượng, phối hợp cùng các Bộ, ban ngành xây dựng chế tài xử lý các sai phạm, đặc biệt là việc tăng cường công tác thanh tra vào những vấn đề mà dư luận quan tâm, bức xúc.


Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra quy hoạch quận Bắc Từ Liêm HN

Quá trình triển khai thực hiện công tác thanh, kiểm tra thời gian qua cho thấy đã bám sát định hướng, kế hoạch và đạt được nhiều kết quả đảm bảo phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng đã kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý nhiều trường hợp sai phạm, thất thoát, lãng phí trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo báo cáo triển khai nội dung giám sát của Quốc hội khóa XIII của Bộ Xây dựng, trong hai năm 2013, 2014 và 9 tháng đầu năm 2015, Thanh tra Bộ Xây dựng đã triển khai 182 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm như Hồ sơ khảo sát, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án chưa đầy đủ, tính toán sai khối lượng, áp dụng sai định mức, đơn giá vật tư, vật liệu, chi phí nhân công... làm tăng giá gói thầu so với thực tế; tiến độ thực hiện dự án chậm, năng lực tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm định chưa đảm bảo theo quy định; nghiệm thu, thanh toán còn sai sót về khối lượng... Cũng qua thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ đã kiến nghị điều chỉnh thanh toán, xuất toán, thu hồi hàng ngàn tỷ đồng chi sai nguyên tắc, sai khối lượng, xử phạt vi phạm hành chính hàng tỷ đồng, kiến nghị xử lý trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân có sai phạm theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất cho công tác thanh tra, trong những năm qua, Bộ Xây dựng đã chủ trì nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các nghị định về thanh tra chuyên ngành xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính trong ngành xây dựng theo hướng quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phạm vi hoạt động của thanh tra chuyên ngành xây dựng; bổ sung, mở rộng đối tượng, hành vi vi phạm hành chính và tăng nặng mức xử phạt vi phạm hành chính, qua đó tăng cường thiết lập trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động xây dựng.

Cũng do sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, trong năm 2015, Thanh tra Bộ Xây dựng đã hoàn thành kế hoạch được duyệt gồm 70 đoàn, triển khai 9 đoàn đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực giao thông, thủy lợi; xây dựng công nghiệp, dân dụng… Qua đó, ban hành 63 kết luận các đoàn thanh tra, kiến nghị xử lý kinh tế số tiền trên 900 tỷ đồng gồm đề nghị giảm trừ dự toán, dự toán tính sai...

Theo báo cáo của 51/63 Thanh tra Sở Xây dựng, trong năm 2015, Thanh tra các Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện hơn 750 đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, qua đó, kiến nghị xử lý sai phạm về kinh tế trên 100 tỷ đồng. Kết quả này cũng cho thấy, Thanh tra các Sở Xây dựng đã thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên ngành, thu được những kết quả nhất định, đặc biệt là việc phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực đầu tư dự án xây dựng các công trình trọng điểm.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyên ngành, TS.Phạm Gia Yên, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết: Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành, trong thời gian tới, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành trong hoạt động thanh tra nói chung và công tác chuyên ngành nói riêng. Thanh tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước… Đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Cùng với đó là việc củng cố đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra, phát huy tư duy sáng tạo, năng lực thực tiễn, chuyên môn để đảm bảo hoạt động thanh tra thực sự có hiệu quả.

Để đảm bảo tính thống nhất cho hoạt động thanh tra ở nhiều năm tới, hiện thanh tra Bộ Xây dựng đang chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 121 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Đây là việc làm thiết thực nhằm đảm bảo tính răn đe, hạn chế sai phạm đang diễn biến ngày một phức tạp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. 

Theo Trần Anh/baoxaydung.com.vn

 
Tin khác
Đối tác