Tin tức gạch không nung
Sự phát triển của gạch không nung
Để quý vị có được thông tin bổ ích nhất về tình hình phát triển gạch không nung tại Việt Nam.
Bình Dương và gạch không nung
Bình Dương là tỉnh có tốc độ đô thị hóa cao nên được xem là một thị trường tiêu thụ VLXD lớn để thực hiện chủ trương của Chính phủ yêu cầu tăng cường sử dụng VLXKN tiến tới hạn chế và chấm dứt sử dụng gạch đất sét nung
Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây không nung
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Kinh tế Quốc hội báo cáo về chủ trương từng bước giảm dần sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung, tăng cường sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung (VLXKN).
Chương trình phát triển Vật liệu xây không nung: Từng bước thay thế vật liệu nung
Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Ủy ban Kinh tế Quốc hội báo cáo về chủ trương Từng bước giảm dần sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung.
Tập đoàn Samsung dùng gạch không nung
Tập đoàn Samsung đã lựa chọn gạch không nung cho các dự án tại Việt Nam.
Gạch bê tông khí- “giải pháp xanh” trong xây dựng
Gạch bê tông khí- “giải pháp xanh” trong xây dựngdd
Đồng Nai: tiến tới chấm dứt việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung bằng lò thủ công
Đồng Nai: tiến tới chấm dứt việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung bằng lò thủ công
Lâm Đồng:Triển khai thực hiện quy định sử dụng vật liệu xây không nung
Lâm Đồng:Triển khai thực hiện quy định sử dụng vật liệu xây không nung
 Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường trong xây dựng: Xu hướng tất yếu của thế giới
Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường trong xây dựng: Xu hướng tất yếu của thế giới
Giải pháp tăng thị phần cho vật liệu không nung
Giải pháp tăng thị phần cho vật liệu không nung
Đối tác