Tuyển dụng
Tuyển 03 kỹ sư cơ khí
Tuyển Kỹ sư cơ khí làm việc tại Hải Dương
Tuyển Thợ Cơ khí
Tuyển 10 Thợ Cơ khí
Tuyển quản lý xưởng gạch
Tuyển quản lý xưởng gạch
Tuyển 10 Thợ hàn
Tuyển 10 thợ hàn
Đối tác