Pháp luật
Tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành
Trong những năm qua, việc đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành đã góp phần to lớn trong việc chống thất thoát lãng phí, điều chỉnh thanh toán, xuất toán, chi sai nguyên tắc ở các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi trọng điểm.
Đề án 1961 (giai đoạn 2016-2020) hướng tới phát triển đô thị bền vững
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “ Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước”.
Xử lý, phá dỡ nhà cao tầng xây dựng sai phép
Việc xử lý và tháo dỡ công trình sai phép là việc cần phải làm, tuy nhiên, sẽ rất phức tạp và tốn kém.
Phá dỡ công trình sai phạm: Mối nguy rình rập tại các đô thị
Việc tháo dỡ, cắt ngọn công trình sai phạm tại các khu đô thị không đơn giản
Đối tác