Tài liệu
Quy định sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng Download
Vữa cho bê tông nhẹ - Bộ KH&CN Download
Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung. Download
Công văn của BXD gửi các địa phương về việc triển khai chỉ thị 10 của TTg CP Download
Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng Download
Quyết định của chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 Download
Mẫu đơn thi công chức năm 2013 Download
Đối tác